Privacybeleid

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

Persoonsgegevens Die Worden Verwerkt

Restaurant King Thai kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Restaurant King Thai, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Restaurant King Thai verstrekt.

Restaurant King Thai kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam en voornaam
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
Uw telefoonnummer

Waarom Restaurant King Thai Gegevens nodig Heeft

Restaurant King Thai verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Overige communicatie: Het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn: Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij u een enquête sturen of u uitnodigen om een beoordeling achter te laten over uw ervaring met onze website.

Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet en regelgeving.

Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten

Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

Uitvoering van een Contract: Het gebruik van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u bij ons heeft.

Rechtmatig belang: We kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website, e-mails en nieuwsbrieven, en om onze producten en diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude.

Hoe Lang Restaurant King Thai Gegevens Bewaart

Restaurant King Thai bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren Uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van die met betrekking tot het bewaren van documenten), om juridische geschillen met derde partijen op te lossen en ons bedrijf te leiden. Alle opgeslagen persoonlijke gegevens vallen onder dit privacybeleid. Uw gegevens worden niet langer dan 27 maanden bewaard.

Delen Met Anderen

Restaurant King Thai verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diensten van derden: Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden, waaronder het betalen van boekingen te faciliteren, marketingmateriaal te verzenden of voor analytische ondersteunende diensten. Deze diensten van derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

Wij delen gegevens met derden onder bovengenoemde principes met

Transip BV

Schipholweg 9B, 2316 XB Leiden, Nederland

Transip BV zorgt voor de webhosting. De plaats waar onze website staat. Als u een mail verstuurt, dan wordt dit verwerkt door Transip BV

In Kaart Brengen Websitebezoek

Op de website van Restaurant King Thai worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Restaurant King Thai gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Restaurant King Thai maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Lees meer over het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Restaurant King Thai te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Restaurant King Thai heeft hier geen invloed op.

Restaurant King Thai heeft Google geen toestemming gegeven om via Restaurant King Thai verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens Inzien, Aanpassen Of Verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@kingthai.nl. Restaurant King Thai zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Restaurant King Thai neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Restaurant King Thai verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Restaurant King Thai op via restaurant@kingthai.nl

www.kingthai.nl is een website van Restaurant King Thai.

Restaurant King Thai is als volgt te bereiken:

King Thai
St. Bonifaciuslaan 7
5643NA Eindhoven
Nederland
T +31407370207
E restaurant@kingthai.nl